Page 1 of 1

Vooraankondiging Taulerium

Posted: Fri 04 Dec, 2015, 14:40
by Bas Raes
Hier volgt de vooraankondiging voor het Taulerium. Uiteraard krijgt u deze allemaal ook per brief, maar voor degene onder u die hun post niet direct voorhanden hebben, zetten we hem ook op het forum:

Geachte leden en leden buiten dienst,

Het is ons een grote eer om u aan te kondigen dat op 16 februari het Taulerium zal plaatsvinden. Het Taulerium is sinds jaar en dag een feest waar elke bezoeker nog lang over napraat. Hopelijk ziet u mogelijkheid om aanwezig te zijn op deze avond. Met uw aanwezigheid zal het Taulerium zich wederom bewijzen als een memorabele avond.
U zult spoedig van meer informatie worden voorzien.

Met gepaste gevoelens van waardering groeten wij u,

Sem James
Sebastiaan van Kemenade
Maarten Klijn
Bas Raes
Jerome Seelen
Pieter van Zuijlen
Aspirantleden des Rhetoricadispuuts Tau